Dekstrin tutkalı doğal ve bitkisel içerikli tutkal olarak bilinmektedir. Mısır nişastası ana ham maddelerinden biridir.

Nişastanın kısmi sindirilmesi sonucunda oluşan küçük zincirli çözünebilen polisakkarit nişastanın kısmen parçalanışı sırasında oluşan bir üründür. Suda Çözünür.
Kullanım Alanları :
Ambalaj sanayinde kağıt karton gibi materyallerin birbirine yapıştırılmasında kullanılır.